top of page
Läkare och patient

Stärkt
psykiatrisk vård

Vad menar vi med det?

blobb2.png
hoger.png
vanster.png
mitt+golv.png

Stärkt psykiatrisk vård. 

Under 2019-2021 ökade vi resurserna till Barn- och ungdomspsyk med 9 miljoner.
De första åren i livet präglar den psykiska hälsan som vuxen. Vi vill förstärka den
psykiatriska vården för både barn och vuxna. Genom att satsa på den digitala vården vill vi
öka tillgängligheten till psykiatrisk vård. Vi vill också öka stödet till primärvården så att de
kan ha väl fungerande samtalsteam i första linjen. Genom att minska köerna och lägga
resurser där det behövs kommer vi att få ett friskare Sörmland. I vårt arbete fortsätter vi att
stärka den psykiatriska vården med mer resurser så att det blir mindre väntetider och en
starkare jämlik vård i länet. 

Läs mer om vad vi vill göra!

bottom of page