top of page
Läkare och patient

Ökade resurser till
primärvården

Så här tänker vi

pengarskuggar.png
pengarhög.png
star_edited_edited.png
star_edited.png
star_edited.png

Fortsatt ökade resurser till primärvården. 

Vi har anslagit totalt ca 300 miljoner extra till primärvården under de senaste 3 åren.
Den satsningen vill vi fortsätta.

Ett sätt att öka tillgängligheten i vården är att stärka primärvården. Det vill vi göra genom att
anställa fler specialister i allmänmedicin, utbilda fler distriktsköterskor med studieförmån samt
fortsätta sträva mot max 1500 listade patienter per distriktsläkare. Vi vill fortsätta utveckla den
digitala vården också inom primärvården med bland annat vårdinformationsstöd och
hemmonitorering. Det är också viktigt att det goda samarbete som utvecklats mellan primärvård och kommun under pandemin fortsätter.

Läs mer om vad vi vill göra!

bottom of page