top of page
  • Sofie Holstein

Pressmeddelande angående budget 2023-2025

Uppdaterat: 16 dec. 2022

Igår kväll gick vi i VfP ut med ett pressmeddelande tillsammans med M,C och KD.

Vi i Ny kraft för Sörmland, det vill säga den nya koalitionen, blev under eftermiddagen klara med vår första gemensamma budget.

Vi har tagit över regionstyret i en tid med krig i Europa, med hög inflation,

med åldrande befolkning och med färre personer som är tillgängliga på arbetsmarknaden.

Det är stora utmaningar vi står inför, men vi kommer ha en gemensam politik

där långsiktighet och robusthet är vägledande. I nuläget ser vi inget utrymme för stora satsningar. Fokuset måste ligga på att färdigställa de byggnationer som redan är beslutade. Våra ledord kommer att vara ansvarstagande och återhållsamhet. Vi kommer att behöva höja patientavgifter för inneliggande patienter (10 kr/dygn),

och även högkostnadsskyddet (100 kr/år).

Vi kommer däremot inte höja skatten,

vilket innebär att region Sörmland fortsätter ha Sveriges lägsta regionskatt.

Region Sörmlands största uppdrag är att förse medborgarna med god hälso- och sjukvård. Vårt fokus kommer ligga på att utveckla den nära vården, förbättra kompetensförsörjningen, korta köerna och skapa ökad tillgänglighet. Allt för att förbättra sörmlänningarnas vardag.

Våra fyra partier har stor respekt för det uppdrag vi nu axlar.

Comments


bottom of page