Vi är Vård för Pengarna

Vi tillsammans bidrar till en bättre vård i sörmland, lär känna oss nedan

Artboard 1_edited_edited.png
Artboard 1_edited.png
Tomas Borin

Tomas Borin

Partiets förstanamn 

Styrelseledamot Vård för Pengarna

Ordförande Regionfullmäktige


Lennart Svensson

Lennart Svensson

Styrelseledamot Vård För Pengarna

Ledamot Regionstyrelsen

Nämndeman i Hovrätten och Förvaltningsrätten

Mona Ström

Mona Ström

Ersättare Regionfullmäktige


Jan Callh

Jan Callh

Kassör i Vård för Pengarnas styrelse

Ledamot Regionfullmäktige

Nämndeman i Förvaltningsrätten

Johan Lagerfelt

Johan Lagerfelt

Styrelseledamot Vård för Pengarna

Hans Ljungkvist

Hans Ljungkvist

Ersättare Regionfullmäktige

Ordförande Regionfullmäktiges Arvodesberedning


Bengt-Erik Karlsson

Bengt-Erik Karlsson

Ersättare Regionfullmäktige

Ledamot Primärvård, Karsudden, Dammsdal


Louise Wiklund

Louise Wiklund

Ordförande i Vård för Pengarnas styrelse

Regionråd med ansvar för personalfrågor

Ledamot  Regionfullmäktige

Ledamot  Regionstyrelsen

1:e vice ordförande i Primärvård, Karsudden, Dammsdal

Sofie Holstein

Sofie Holstein

Sekreterare i Vård för Pengarnas styrelse

Ledamot  Regionfullmäktige

Vice ordförande i Inköpsnämnden

Hemsidesansvarig

Tobias Eriksson

Tobias Eriksson

Vice sekreterare i Vård för Pengarnas styrelse

Ledamot Regionfullmäktige


Kirsi Fransson

Kirsi Fransson

Ledamot i Vård för Pengarnas valberedning

Ledamot Regionfullmäktige

Nämndeman i Hovrätten

Madeleine Andersson

Madeleine Andersson

Ledamot Regionfullmäktige


Rolf Eriksson

Rolf Eriksson

Ledamot Regionfullmäktige

Ledamot i Regional utvecklingsnämnd

Ledamot i Mälardalens rådsmöte

Madeleine Forsberg

Madeleine Forsberg

Ledamot Regionfullmäktige

Ordförande Pensionärsrådet

Anneli Kastås

Anneli Kastås

Vice ordförande i Vård för Pengarnas styrelse

Ersättare  Regionfullmäktige

Ersättare  Regionstyrelsen

Ledamot i Folktandvården AB

Emil Carlsson

Emil Carlsson

Styrelseledamot Vård för Pengarna

Ersättare i Folktandvården AB

Bosse Jörstål

Bosse Jörstål

Sammankallande valberedning i Vård för Pengarna

Ersättare Regionfullmäktige

Ordförande Funktionshindersrådet

Nämndeman i Förvaltningsrätten


Susanne Karlsson

Susanne Karlsson

Ledamot Regionfullmäktige


Ulrika Hellberg

Ulrika Hellberg

Suppleant i Vård för Pengarnas styrelse

Ledamot i Pensionärsrådet

Ersättare i Nämnd för samverkan inom socialtjänst och vård


Jonas Lindeberg

Jonas Lindeberg

Vård för Pengarnas gruppledare

Suppleant i Vård för Pengarnas styrelse

Regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård

Ledamot Regionfullmäktige

1:e vice ordförande Regionstyrelsen