top of page

Vi är Vård för Pengarna

Vi tillsammans bidrar till en bättre vård i sörmland, lär känna oss nedan

Artboard 1_edited_edited.png
Artboard 1_edited.png
Tomas Borin

Tomas Borin

Vård för Pengarnas gruppledare

Styrelseledamot Vård för Pengarna

Regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor

Ledamot i Regionfullmäktige

Ledamot i Regionstyrelsen


Anneli Kastås

Anneli Kastås

Vice ordförande i Vård för Pengarnas styrelse

Ledamot  Regionfullmäktige

Ledamot i Folktandvården AB

Bosse Jörstål

Bosse Jörstål

Sammankallande i valberedningen i Vård för Pengarna

Ledamot Regionfullmäktige

Ordförande Funktionshindersrådet

Nämndeman i Förvaltningsrätten


Johan Lagerfelt

Johan Lagerfelt

Styrelseledamot Vård för Pengarna

Ersättare Regionfullmäktige

Ledamot i Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan

Ulrika Hellberg

Ulrika Hellberg

Suppleant i Vård för Pengarnas styrelse

Ledamot i Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård


Susanne Karlsson

Susanne Karlsson

Ersättare Regionfullmäktige


Eija Ruotsalainen

Eija Ruotsalainen

Ledamot Regionfullmäktige

Ersättare i Regionfullmäktiges valberedning

Alice Holstein Eklöv

Alice Holstein Eklöv

Ersättare Regionfullmäktige

Nämndeman i Förvaltningsrätten

Jan Malinen

Jan Malinen

Ersättare i Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Louise Wiklund

Louise Wiklund

Ordförande i Vård för Pengarnas styrelse

Ersättare  Regionfullmäktige


Kirsi Fransson

Kirsi Fransson

Ledamot i Vård för Pengarnas valberedning

Ersättare Regionfullmäktige

Ledamot i Regionstyrelsen

Ordförande i Pensionärsrådet

Nämndeman i Hovrätten

Tobias Eriksson

Tobias Eriksson

Vice sekreterare i Vård för Pengarnas styrelse

Ledamot Regionfullmäktige

Vice ordförande i inköpsnämnden


Mona Ström

Mona Ström

Ledamot Regionfullmäktige

Ersättare i RegionstyrelsenJan Callh

Jan Callh

Kassör i Vård för Pengarnas styrelse

Ersättare Regionfullmäktige

Nämndeman i Förvaltningsrätten

Jonas Lindeberg

Jonas Lindeberg

Vård för Pengarnas grundare

Suppleant i Vård för Pengarnas styrelse


Magnus Olsson

Magnus Olsson

Ersättare Regionfullmäktige

Representant i Beredningsgrupp - Hållbarhetsprogrammet

Erik Jarlö

Erik Jarlö

Ersättare Regionfullmäktige

Nämndeman i Förvaltningsrätten

Ture Kinnander

Ture Kinnander

Ersättare i Nämnden för kultur, utbildning och friluftsliv

Emil Carlsson

Emil Carlsson

Styrelseledamot Vård för Pengarna

Ordförande Regionfullmäktige

Lennart Svensson

Lennart Svensson

Styrelseledamot Vård För Pengarna

Ordförande i Patientnämnden

Ledamot Regionfullmäktige

Ledamot i Övervakningsnämnden

Nämndeman i  Förvaltningsrätten

Sofie Holstein

Sofie Holstein

Sekreterare i Vård för Pengarnas styrelse

Ledamot  Regionfullmäktige

Politisk sekreterare i Vård för Pengarna

Representant i Nätverket Hälsa och demokrati

Hemsidesansvarig

Hans Ljungkvist

Hans Ljungkvist

Ledamot i Nämnden för kultur, utbildning och friluftsliv


Madeleine Andersson

Madeleine Andersson

Ersättare Regionfullmäktige


Ann-Christin Fast

Ann-Christin Fast

Ledamot Regionfullmäktige

Ledamot i Regionfullmäktiges valberedning

Hans Wiktorsson

Hans Wiktorsson

Ersättare Regionfullmäktige

Ersättare i Regional utvecklingsnämnd

Ledamot i Mälardalsrådets rådsmöte

Nämndeman i Förvaltningsrätten

Krister Spångvall

Krister Spångvall

Revisor i Regionfullmäktige

bottom of page