top of page
Läkare och patient

Hur ska egentligen tillgänglighet inom hälso och sjukvård vara?

Och hur gör vi?

Artboard 1.png
person
piggy bank

Tillgänglighet handlar om hur samhället utformas

Något som vi tycker är viktigt är att öka tillgängligheten inom vården. Detta vill vi göra bland annat genom att skapa fler vårdplatser och intensivvårdsplatser för en tryggare vård. I och med det minskar också risken för överbeläggningar. Vi har gjort mycket under vår mandatperiod, men det behövs göras mer. Vi vill att personal med rätt kompetens ska finnas på rätt ställen.
 
Ett annat sätt att öka tillgängligheten i vården är att stärka primärvården. Det vill vi göra genom
att anställa fler specialister i allmänmedicin, utbilda fler distriktsköterskor med studieförmån samt fortsätta sträva mot max 1500 listade patienter per distriktsläkare. Kort och gott handlar det om att stärka kärnverksamheten med fler medarbetare och inte minst nyckelpersonal såsom specialiserade sjuksköterskor och läkare. Resurserna bör gå dit de verkligen gör skillnad, både för dig och för vårdpersonalen - till vården.

Läs mer om vad vi vill göra!

bottom of page