top of page
Läkare och patient

Effektivisera administrationen

Vad menar vi med det?

blobb2.png
hoger.png
vanster.png
mitt+golv.png

Fortsatt effektiviserad administration.

Vi vill fortsätta sträva efter att effektivisera administrationen inom Region Sörmland.
Administrationen är viktig men ju större överbyggnaden blir desto mer ineffektiv, dyr,
oöverblickbar och svårstyrd blir den. Verksamhetsutveckling drivs bäst genom att lyssna
på medarbetarna och genom att bedriva utvecklingsarbetet närmare kärnverksamheterna.
Vi vill också satsa på ökad chefskompetens och närvarande chefer.

Läs mer om vad vi vill göra!

bottom of page