top of page
Läkare och patient

Hur mycket kortare ska vårdköer vara?

Och hur gör vi?

Artboard 1.png
vården.png

Kortare vårdköer.

Pandemin är över men dess konsekvenser kvarstår. Många väntar på att få en tid för
undersökning eller operation. Ett av våra viktigaste mål är att korta vårdköerna och se till att man får rätt vård vid rätt tid. Vi vill jobba på flera sätt t. ex. fortsatt utveckling av digital vård inom regionen, utveckla den förebyggande vården så som screening och hälsokontroller, fortsätta satsningen på kontinuitet (det vill säga fast läkarkontakt), punktinsatser med köpt vård när det behövs samt ha ett samarbete med regioner i vår närhet.

Läs mer om vad vi vill göra!

bottom of page