top of page
Läkare och patient

Fler händer i vården

Så här tänker vi

Fler händer i vården.

Fler händer i vårdnära arbete skapar en bättre arbetsmiljö.
Vårdens medarbetare är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva vård över huvud
taget. Framåt kommer vi vara allt fler som behöver vård och allt färre som kan göra
arbetet. Genom att göra en kompetenskartläggning kan vi vara säkra på att ha rätt person
på rätt plats. Vi vill fortsätta utveckla vårdnära service, en tjänst som har hand om bland
annat patientlogistik och matservering. Detta avlastar vårdens medarbetare.


Vi vill att de som väljer att vidareutbilda sig till sjuksköterska, fysioterapeut,
arbetsterapeut och specialistsjuksköterska ska kunna få studieförmån. Vi vill också
fortsätta satsningen på att rekrytera studenter från sjuksköterske- och
paramedicinutbildningarna i de sista terminerna med studieförmån och anställning i
Region Sörmland. Den fortbildningsskuld som uppkommit för medarbetarna i och med
pandemin måste tas tag i. Ökad chefskompetens och närvarande chefer bidrar till att
skapa en bättre arbetsmiljö. Därför vill vi satsa på ledarskap.

Läs mer om vad vi vill göra!

bottom of page