French Politicians
diskutera
Artboard 1.png

Vi arbetar för er

Sedan vi bildades 2013 har vår vision och mission varit att, i egenskap av befolkningsföreträdare, åstadkomma förändringar som gynnar regionens medborgare. Efter valet 2018 sitter vi i den styrande koalitionen tillsammans med S och C. Vi arbetar aktivt med att effektivisera organisationen, minska den politiska och administrativa överbyggnaden samt att inrikta resurserna där de behövs som bäst.

Rityta 1.png

Ny mandatperiod närmar sig

Vår mandatperiod är snart över och nu behöver vi ditt stöd för att fortsätta arbeta för bättre sjukvård, kortare vårdköer och mycket mer, läs mer om vad vi vill åstadkomma här på siten.

Vad har hänt under vår mandatperiod

Vad vi faktiskt har åstadkommit

Musikvideo