top of page
French Politicians
diskutera
Artboard 1.png

Vi arbetar för er

Sedan vi bildades 2013 har vår vision och mission varit att, i egenskap av befolkningsföreträdare, åstadkomma förändringar som gynnar regionens medborgare. Efter valet 2018 satt vi i den styrande koalitionen tillsammans med S och C. Efter valet 2022 sitter vi i en ny styrande koalition tillsammans med M, C och KD. Vi arbetar aktivt med att effektivisera organisationen, minska den politiska och administrativa överbyggnaden samt att inrikta resurserna där de behövs som bäst.

Rityta 1.png
bottom of page