top of page
< Back

Jonas Lindeberg

Vård för Pengarnas gruppledare
Suppleant i Vård för Pengarnas styrelse
Regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård
Ledamot Regionfullmäktige
1:e vice ordförande Regionstyrelsen

Jonas Lindeberg
bottom of page